Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Redusert eigendel for personar som får tildelt dobbeltrom på institusjon

Frå 1. juli 2014 får personar i kommunale institusjonar redusert eigendel om dei har langtidsplass og ligg på dobbeltrom utan å ville det.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.09.2014

Personar med langtidsopphald på kommunale institusjonar skal betale mindre dersom dei ligg på dobbeltrom mot eige ønskje. Langtidsopphald er opphald på ubestemt tid eller tidsavgrensa opphald når personen har vore på institusjon i minst 60 døgn per kalenderår.

Les meir på regjeringen.no: Endring i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - redusert egenandel ved langtidsopphold i dobbeltrom