Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nasjonal leiarutdanning for tilsette i primærhelsetenesta

Masterprogrammet skal utdanne handlekraftige leiarar i helse- og omsorgstenestene, med kompetanse til å møte dei omfattande endringsbehova sektoren står ovanfor.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.01.2017

Studiet er finansiert av Helsedirektoratet og er utvikla saman med Handelshøyskolen BI. Studiet er på 30 studiepoeng.

Søknadsfristen er våren 2017. Det er ikkje deltakaravgift.

Les meir og søk plass på BI sine sider.

 

Kontaktpersoner