Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta

Nytt opptak med fleire studieplassar til nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta. Masterprogrammet skal utdanne handlekraftige og kompetente leiarar for helse- og omsorgstenester. Søknadsfristen er 15. april 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.04.2016

Helsedirektoratet har i samarbeid med KS gitt Handelshøgskulen BI i oppdrag å tilby utdanning i leiarkunnskap og innovasjon for helse- og omsorgstenesta og tannhelsetenesta i kommunane/fylkeskommunane.

Utdanninga gir 30 studiepoeng. Kursavgifta dekkast av Helsedirektoratet.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du på Helsedirektoratet sine sider.