Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Informasjon om ebola

Helsedirektoratet ber kommunar, AMK sentralar og Legevakt vere førebudde på å informere dei som måtte ha spørsmål om ebola viruset. Folkehelseinstituttet er ei god kjelde til informasjon for helsearbeidarar som får slike spørsmål.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.10.2014

Ebolasituasjonen i Vest-Afrika er alvorlig, men risikoen for eit større utbrot i Norge er mimimal. Ebola smittar berre ved direkte kontakt.

Informasjon til kommunane

Fastlegar, legevakt, helsesøstre, psykologar og andre som er i kontakt med befolkninga kan finne status og informasjon om ebola på Folehelseinstituttet si temaside på sin nettstad.

Ved mistanke om ebolasmitte, skal helsetenestene sørge for å isolere pasienten og straks ta kontakt med smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet. Meir informasjon og råd til helsepersonell ved mistanke om ebolasmitte finn du på denne nettsida hjå Folkehelseinstituttet.

Sjå elles brev frå Helsedirektoratet i menyen til høgre.

Informasjon til befolkninga

Viss kommunane ønsker å lenke til informasjon på internett, er helsenorge.no si temaside om ebola ei god informasjonskjelde.

Folk kan òg ringe tlf. 800HELSE (tlf. 800 43 573) for informasjon om ebola. Det er ikkje helsepersonell som svarar på spørsmål her, men informasjonen dei kan gi er på høgde med den du finn på Folkehelseinstituttet sin nettstad.