Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nasjonal pool for helsepersonell til asyl- og flyktningsituasjonen

Poolen skal avlaste dei kommunane som er hardt pressa på helseområdet. Vi ber kommunane om å opplyse helsepersonell om at dei kan registrere seg i Helsedirektoratet sin pool om dei ønsker å bidra.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.11.2015

Fylkeslegen oppmodar alle kommunar i Sogn og Fjordane til å bidra i arbeidet med å gjere førespurnaden frå Helsedirektoratet kjent i kommunen. 

Vidare oppmodar fylkeslegen kommunane til å vurdere om det kan være nødvendig å ha eigen kommunal oversikt over til dømes frivillig personell med helsefagleg kompetanse i eige beredskapsplanverk.

Dersom du ønskjer å bidra, kan du registrere deg på Helsedirektoratet sine sider.