Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

100 millionar i tilskot til styrking av helsestasjon- og skuletenesta

Kommunar kan søke om midlar frå ein pott på 100  millionar kroner  til styrking av helsestasjons- og skulehelsetenesta.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.05.2016

Målet for tilskotsordninga er:

  • Styrke kapasiteten og kvaliteten i helsestasjon- og skolehelsetjenesta
  • Styrke arbeidet i kommunen rundt barn, unge, gravide og deira famililiar.
  • Meir fleirfagleg samarbeid rundt barn, unge, gravide og deira familiar. 

 Vi merkar at i brev frå Kommunal- og regionaldeptartementet til alle landets ordførarar datert 18. desember i fjor, går det fram at:

"De øremerkede midlene innføres som en belønningsordning, og vil kunne tildeles kommuner som kan dokumentere at veksten i rammen begrunnet i formålet er brukt på helsestasjons- og skolehelse-tjenesten, men ønsker å styrke denne ytterligere."

Det er altså eit krav om at kommunen har budsjettert den anbefalte andelen av rammeoverføringane i 2016 på helsestasjon og skulehelseteneste, for å kunne søke om desse midlane.

Søknaden sendes Helsedirektoratet innen 31.05.2016.

Mer informasjon finner du på Helsedirektoratets sider