Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tros- og livssynssamfunn

Oppdatert 22.03.2022

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Trossamfunnsloven stiller krav om minst 50 tilskuddstellende medlemmer. Nye tros- og livssynssamfunn må registrere seg før de kan motta tilskudd. Alle samfunnene skal bruke den digitale løsningen til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, m.m. Fristen for å kreve tilskudd er utsatt til 9.mars 2022. 

Satsen som brukes for å beregne statstilskuddet var 1 310 kroner per medlem i 2021. Satsen for 2022 er ennå ikke fastsatt.

  • Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler alle saker som gjelder samfunn i Oslo og Viken.
  • Saker som gjelder tros- og livssynssamfunn med adresse utenfor Oslo og Viken, blir behandlet hos Statsforvalteren i Agder.

Se mer informasjon om ordningen og bruk av den digitale løsningen.

Vis mer


Publisert 12.03.2018

Tilskot til private kyrkjebygg 2018

Fristen for å sende søknad til Kulturdepartementet om tilskot til privateigde kyrkjebygg er sett til 15. juni 2018.


Publisert 13.02.2018

Søknad om tilskot til trus- og livssynssamfunn 2018

Frist for å sende inn krav er 1. mars 2018.


Publisert 19.12.2017

Statstilskot til trus- og livssynssamfunn

Fylkesmannen har utbetalt 781 488 kroner i statstilskot til elleve trussamfunn i 2017. Dette er ei auke på nær 200 000 kroner samanlikna med fjoråret.


Publisert 25.04.2017

Sats for statstilskot til trus- og livssynssamfunn 2017

Satsen for statstilskot 2017 er 538 kroner per medlem.


Publisert 11.01.2017

Statstilskot til trus- og livssynssamfunn i 2016

Fylkesmannen har utbetalt 595 192 kroner i statstilskot til trussamfunn i Sogn og Fjordane i 2016. Til saman 12 trussamfunn har fått tilskot. 


Publisert 28.04.2016

Sats for statstilskot 2016

Satsen for statstilskot 2016 er 472 kroner per medlem.


Publisert 28.04.2016

Tilskot til privateigde kyrkjebygg

Fristen for å sende søknad til Kulturdepartementet om tilskot til privateigde kyrkjebygg er sett til 15. juni 2016.


Publisert 02.02.2016

Tilskot til trus- og livssynssamfunn 2016

Frist for å sende inn krav om statleg og kommunalt tilskot er sett til 10. mars 2016.


Publisert 01.04.2015

Tilskot til privateigde kyrkjebygg

Fristen for å sende søknad til Kulturdepartementet om tilskot til privateigde kyrkjebygg er sett til 1. juni 2015.


Publisert 20.02.2015

Utbetalt statstilskot til trussamfunn i Sogn og Fjordane i 2014

Fylkesmannen har i 2014 utbetalt til saman 606 564 kroner i statstilskot til trussamfunn i Sogn og Fjordane.


Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løsningen trykker du på knappen «Digital løsning for tros- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øverst i høyre hjørne for å komme videre til ID-porten.

Trenger du ytterligere hjelp eller har en problemstilling du ønsker å melde fra om?