Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Er du utanlandsk statsborgar og vil søkje om separasjon eller skilsmisse?

Fylkesmannen har laga eit informasjonsskriv som gjer greie for kva opplysingar du må leggje ved søknaden om separasjon eller skilsmisse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.01.2017

Vi har laga skrivet fordi vi ofte får spørsmål om kva opplysingar som skal følgje ein søknad om separasjon eller skilsmisse når søkjaren er utanlandsk statsborgar. Vi må også i mange tilfelle etterlyse opplysingar etter at søknaden er kome inn.

Ved å spreie informasjonen håpar vi at nødvendige opplysingar i større grad vert lagt ved søknaden, slik at sakshandsamingstida vert redusert. Informasjonsskrivet finn du til høgre.