Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Elektronisk søknadsskjema for skilsmisse

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan no søkje om skilsmisse gjennom eit elektronisk søknadsskjema.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.10.2016

Det nye skjemaet følgjer opp fjorårets søknadsskjema for separasjon. No er det altså mogleg å søkje om både separasjon og skilsmisse elektronisk.

- Dei involverte i ein skilsmisse er i ein sårbar situasjon. Målet er difor å hjelpe dei med ein raskare, sikrare og betre søknadsprosess, seier Anne Kristin Eitungjerde hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Den digitale søknaden er med på å korte ned saksbehandlingstida, og brukaren slepp å fylle ut papirskjema på gamlemåten.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er initiativtakarar til å utvikle eit digitalt skjema. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utvikla og levert løysninga, i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

For dei som føretrekk å nytte papirskjema, er det framleis mogeleg å søkje om separasjon og skilsmisse på gamlemåten.