Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kongens fortenestemedalje til Kåre Hovland

Ordførar Jan Geir Solheim sytte for ei verdig overrekking av Kongens fortenestemedalje til Kåre Hovland på Husum Hotell i Lærdal.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.10.2018

Kåre Hovland har gjennom mange år arbeidd med å fremje kultur og kulturminne i Lærdal kommune. Han har lagt ned ein spesiell innsats på mange område, mellom anna i arbeidet med og utviklinga av den historiske Kongevegen. Kongevegen over Filefjell har fått både Europa Nostra-pris og Vakre vegars pris.

Som gardbrukar, lærar, forfattar og kulturvernar har han i ein mannsalder hatt ei sentral rolle i dokumentasjon og formidling av Lærdal kommune si historie og kulturhistorie. Han har vore redaktør med hovudansvar for bygdeboka i Lærdal og etablert eit lokalhistorisk arkiv som gjer råmaterialet tilgjengeleg for ettertida.

Kåre Gudmund Hovland blir skildra som ein samarbeidets mann, som er kjend for å løyse utfordringar med entusiasme og kreativitet. Han stiller gjerne opp i historisk uniform eller tilbyr kongevegvandring. Han legg ned eit stort engasjement og mykje kunnskap, både i arbeidstida og på fritida.

Kontaktpersoner