Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Medaljer og ordener

Oppdatert 22.03.2022

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur.

Fortjenstmedaljen utdeles som belønning for:

  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, der innsatsen har ligget betydelig over det normale, og der ved­kommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Endringen innebærer også at benevningen «Kongens fortjenstmedalje i sølv» faller bort og blir erstattet av "Kongens fortjenstmedalje". Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Statsforvalteren i det fylket der kandidaten bor.

Vis mer


Publisert 29.10.2018

Kongens fortenestemedalje til Kåre Hovland

Ordførar Jan Geir Solheim sytte for ei verdig overrekking av Kongens fortenestemedalje til Kåre Hovland på Husum Hotell i Lærdal.


Publisert 09.10.2018

Kongens fortenestemedalje til Jarle Helgheim

Jarle Helgheim vart heidra med Kongens fortenestemedalje 5. oktober. Medalje og diplom vart utdelt av ordførar Oddmund Klakegg.


Publisert 05.10.2018

Kongens fortenestemedalje til Kari Standal Pavelich og Michael Pavelich

Kari Standal Pavelich og Michael Pavelich fekk tildelt Kongens fortenestemedalje på premieren til Opera Nordfjord si 20-års jubileumsforestilling i Operahuset i Nordfjord 3. oktober. Ordførar i Eid kommune sytte for ei verdig utdeling av medaljane.


Publisert 28.08.2018

Kongens fortenestemedalje til Dag Fosstvedt

Dag Fosstvedt fekk tildelt Kongens fortenestemedalje og diplom under NM på Byrkjelo 18. august. Medalje og diplom vart utdelt av varaordførar i Gloppen, Magni Aa Berge.


Publisert 10.08.2018

Kongens fortenestemedalje til Bjørg Hovland

Medaljen vart utdelt av ordførar Ivar Kvalen på konsert i Dale Kyrkje, 25. juli 2018.


Publisert 15.12.2017

Kongens fortenestemedalje til Trygve Apalset

Trygve Apalset fekk Kongens fortenestemedalje den 30. november. Han fekk overrekt medalje og diplom av ordførar i Gloppen kommune, Leidulf Gloppestad.


Publisert 17.10.2017

Kongens fortenestemedalje til Ragnhild Bjørlo

Ragnhild Bjørlo fekk tildelt medalje og diplom av fylkesleiar Anne Marie Strømøy i Norske kvinners Sanitetsforening 9. oktober. Bjørlo har gjennom 45 år vist eit brennande engasjement for omsorgsberedskap, kvinnehelse og eldre sine rettar.


Publisert 14.06.2017

Kongens fortenestemedalje til Liv Helen Nystuen

Liv Helen Nystuen fekk tildelt Kongens fortenestemedalje under årets Lustramarknad. 


Publisert 31.05.2017

Kongens fortenestemedalje til Arvid Øren

Arvid Øren vart på sjølvaste 17. mai tildelt Kongens fortenestemedalje og diplom av ordførar i Årdal kommune, Arild Ingar Lægreid.


Publisert 05.01.2017

Kongens fortenestemedalje til Oline Løvlid

Oline Løvlid fekk 26. desember overrekt Kongens fortenestemedalje og diplom av ordførar i Hornindal kommune, Stig Olav Lødemel.