Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Askespredning

Oppdatert 22.03.2022

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Statsforvalteren om tillatelse. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det er ikke mulighet for å få navn og data på et gravminne dersom du velger askespredning. Det er heller ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder eller ved at en del gravlegges mens en annen del spres for vinden. 

Sted for askespredning

  • Ved spredning i sjøen er det ikke krav om at det skal skje på åpent hav. Askespredning kan tillates også i fjorder, elver, vassdrag og øvrig ferskvann, men området må ha et øde preg. Dersom det er mye fritidstrafikk i området eller det er strender eller mye bebyggelse, vil du normalt ikke få tillatelse. 
  • Når det gjelder spredning på land, er det områdets karakter heller enn antall meter over havet som vektlegges. Askepredning blir tillatt i områder som ikke er bebygd, og der området har et øde preg. Det blir lagt vekt på at asken kan tas opp i naturens kretsløp. 

Slik søker du

Bruk gjerne vårt digitale skjema. Skjemaet er en sikker løsning og krever derfor innlogging via ID-porten. Søknaden behandles av Statsforvalteren i fylket der du ønsker asken spredt.

Du kan selvsagt også søke i form av et vanlig brev. Da sender du søknaden til Statsforvalteren i det fylket der du ønsker asken spredt. For å kunne søke må du ha fylt 15 år. 

Privat gravplass

Det kan bare gis tillatelse til privat gravplass hvis det er særskilt offentlig interesse knyttet til gravstedet, for eksempel hvis gravstedet blir lagt i tilknytning til en institusjon som er etablert med bakgrunn i avdødes liv og virke innen kunstnerisk, vitenskapelig eller annen virksomhet.

Vis mer


Publisert 15.01.2018

Søknader om oskespreiing 2017

I 2017 handsama vi 28 søknader om oskespreiing. Dette er tre færre enn året før. Vi innvilga 27 av søknadane og avslo ein.


Publisert 27.01.2017

Søknader om oskespreiing 2016

I 2016 handsama vi 31 søknader om oskespreiing. Dette er ei auke på fire søknader frå 2015. Vi innvilga 30 av søknadane og avslo ein.


Publisert 01.04.2015

Tal søknader om oskespreiing

I 2014 handsama Fylkesmannen 36 søknader om oskespreiing. Vi gav 33 løyve og 3 avslag.


Publisert 04.04.2014

Søknadsskjema


Publisert 01.04.2014

Tal søknader om oskespreiing

I 2013 handsama Fylkesmannen 24 søknader om løyve til oskespreiing. Vi gav 23 løyve og eitt avslag.