Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Apostillestempel på dokumenter

Oppdatert 22.03.2022

Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument utarbeidet av norske myndigheter skal få rettsvirkning i utlandet. Hos Statsforvalteren kan dokumentene dine få et apostillestempel, som er en forenklet legalisering.

Statsforvalteren legaliserer dokumenter som skal brukes i de landene som har tiltrådt apostillekonvensjonen. Dette er listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om apostille.

Ved å apostillestemple et dokument bekrefter Statsforvalteren at:

  1. signaturen til den offentlige funksjonæren er ekte
  2. den offentlige funksjonæren har den stillingen som er oppgitt i dokumentet
  3. stempelet som er påført dokumentet er ekte

Det er bare dokumenter i original, eller rett kopi bekreftet av offentlig myndighet, som kan få apostillestempel. Mange dokumenter må først bekreftes hos notarius publicus før du kan få apostillestempel på dokumentet. Dette gjelder for eksempel dokumenter som er utferdiget eller bekreftet av statsautoriserte translatører. Det samme gjelder dokumenter utstedt av andre private yrkesutøvere med autorisasjon fra det offentlige, for eksempel advokater, helsepersonell og revisorer. 

En rekke dokumenter fra den offentlige forvaltningen kan få apostillestempel uten at du må gå via notarius publicus. Dette gjelder for eksempel dokumenter som har løvestempel og signatur fra skattekontor, politi, handelskamre osv. 

For at vi skal kunne apostillestemple et dokument, må dokumentet ha:

  • navn og tittel til vedkommende som har signert dokumentet, enten med trykte bokstaver eller blokkbokstaver
  • signatur (helst med blå penn)
  • embetsstempelet (som regel løvestempel) til den offentlige instansen som har utstedt dokumentet

Statsforvalteren kan ikke bistå med å oversette dokumenter, men noen offentlige instanser gir deg flerspråklige attester hvis du ber om det.

Det er Utenriksdepartementet som legaliserer dokumenter for bruk i alle land som ikke er parter i Haag-konvensjonen om apostille. Dokumenter som skal brukes i Norden, trenger ikke apostillestempel. Her holder det med en notarialbekreftelse.

Slik går du frem hvis du trenger apostillestempel på et dokument

Dokument som trenger apostille, kan enten sendes til Statsforvalteren per post eller leveres i resepsjonen. Du kan ikke bruke e-post, faks eller lignende. Hvis du postlegger dokumentene, ber vi om at du i et følgeskriv opplyser:

  • hvilke land dokumentene skal brukes i
  • adressen vi skal bruke når vi sender dokumentet tilbake til deg
  • telefonnummer vi kan nå deg på dersom vi trenger å kontakte deg

Vis mer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har kontor i Leikanger og i Førde. Du kan få apostillestempel begge disse stedene.

Dette er en tjeneste vi vanligvis utfører på dagen, men av og til må du som skal ha apostillestempel vente til neste virkedag. Dersom det haster eller du har lang reisetid, ta gjerne kontakt på e-post og avtal tidspunkt.


Publisert 24.04.2018

Apostillestempel på dokument

Torsdag 26. og fredag 27. april vil det ikkje vere mogleg å få apostille på Statens hus i Leikanger, eller på kontoret vårt i Førde.


Publisert 01.12.2017

Apostillestempel på dokument

Måndag 4. og tysdag 5. desember vil det ikkje vere mogleg å få apostille på kontoret på Statens hus, Leikanger. 


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om apostille eller ønskjer og avtale tidspunkt, ta kontakt på e-post
ekspedisjon@fylkesmannen.no 

Telefon 57 64 30 19