Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høyring om framlegg til typisk turiststad for Skei i Jølster

Jølster kommune har søkt Fylkesmannen om at Skei i Jølster blir rekna som typisk turiststad etter helgedagslova. Vi har sendt framlegget til høyring med svarfrist 16. november 2012.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.10.2012

På helgedagar skal utsalsstader som hovudregel halde stengt, men helgedagslova har fleire unntak. Utsalsstader på område som Fylkesmannen har godkjent som ”typiske turiststader” kan halde ope.

Les høyringsbrevet under relaterte dokumenter.

Den som ønskjer å ta del i høyringa kan ta kontakt med Fylkesmannen for å få tilsendt vedlegga til høyringsbrevet.

Kontaktpersoner

Dokumenter