Endra løyve til Reve kompost AS

Høringsfrist:
15. desember 2020

Reve kompost AS har søkt om endring av løyve for komposteringsanlegget på Refve, Nordsjøvegen 520, i Klepp kommune.

Publisert 17.11.2020

Det vert søkt om å utvide talet på organiske fraksjonar som kan tas imot og behandlast på anlegget. Det søkjast om følgande fraksjonar: gjødselpellets, biorest, beinmjøl, overskotsmasse frå settefiskanlegg og blåskjel.

Merknader skal sendast til Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger, eller til fmropost@fylkesmannen.no innan 15. desember 2020.

Sjå høyringsbrev og søknad i vedlegga til denne nettsaka.