Viktig informasjon: kravfrist 13. september

Trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkje som enno ikkje har fremja eit krav om tilskot for 2019, kan krevje tilskot innan 13. september 2019

 

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.08.2019

For meir informasjon, sjå: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-frist-for-a-kreve-tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-i-2019/id2664343/

Skjema i høgremargen, sjå også: https://www.regjeringen.no/no/dep/bfd/tilskudd1/tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-20/id455417/