Trygt og godt skolemiljø, oppsummering 2019

I 2019 behandlet Fylkesmannen 123 saker om trygt og godt skolemiljø. Aktivitetsplikten var brutt i 112 av disse. I tillegg fikk vi mange henvendelser som ikke fører til vedtak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.06.2020

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men også for mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. Når skolen får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt, må skolen ta tak i saken i løpet av en uke. Skolen skal da lage en skriftlig plan, aktivitetsplan, for hva skolen skal gjøre for at eleven skal få det bedre.  

Dersom en elev eller foreldre ikke er fornøyd med hvordan skolen følger opp saken, kan de melde fra til fylkesmannen. Det er i all hovedsak foreldre som melder saker til oss. Vi fant at skolen ikke hadde gjort det loven krever, og med andre ord brutt aktivitetsplikten, i 112 saker i fjor. Noen henvendelser fører ikke til at vi behandler saken, men heller veileder og informerer om elevens retter og skolens plikter.

Fylkesmannen behandler saker fra både grunnskolen og videregående. Det er klart flest saker på barnetrinnet, 50 på småtinnet og 50 på mellomtrinnet, og færre ettersom elevene blir eldre, med 18 på ungdomstrinnet og 5 på videregående. Bakgrunnen for meldingene dreier seg om mobbing og andre krenkelser, om ensomhet og utestenging, om voksne som krenker og om bruk av makt og tvang.

Fylkesmannen får færre meldinger om digitale krenkelser enn det en kunne forvente ut fra resultatene fra Elevundersøkelsen og andre undersøkelser av barn og unges medievaner.

I 2019 fikk vi inn flest saker fra Stavanger, Vindafjord og Sandnes.

Kommune/skoleeier

Saker

Bokn

1

Egersund

7

Finnøy

1

Haugesund

5

1

Karmøy

5

Klepp

4

Lund

1

Randaberg

1

Rennesøy

5

Rogaland fylkeskommune

5

Sandnes

14

Sokndal

1

Sola

3

Stavanger

29

Strand

1

Suldal

2

Time

5

Tysvær

3

Vindafjord

23

Friskoler

6