Samlingar om trygt og godt skolemiljø hausten 2021

Statsforvaltaren vil hausten 2021 invitere til to digitale samlingar om trygt og godt skolemiljø.

Onsdag 29.09.2021 kl. 12.30-14.00:
Tiltak i skolemiljøsaker. Webinar for skoleeigarar, skoleleiarar og ressurspersonar.

Måndag 25.10.2021 kl. 09.00-11.00:
Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein tilsett krenker elevar. Dialogmøte på Teams for skoleeigarar og skoleleiarar.

 

Informasjon om program og påmelding kjem seinare.

Publisert 24.08.2021

Kontaktpersoner