Nytt til barnehagestart 2021

Barnehager skal planlegge for grønt nivå fra barnehagestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet.

Publisert 22.06.2021

Nye filmer

Utdanningsdirektoratet har laget nye filmer til støtte i arbeidet med Rammeplanen. Filmene har forslag til refleksjonsspørsmål som barnehagene kan ta utgangspunkt i for videre diskusjon.

Oversikt over filmer og annet støttemateriell

Kompetansepakke barnehagemiljø

Nå finner du ny støtte til å jobbe med trygt og godt miljø i barnehagen. Kompetansepakken skal bidra til en kollektiv kompetanseheving om barnehagemiljø, og gir støtte til å reflektere over egen praksis. Det er publisert to moduler nå, og det vil komme mer innhold etter sommeren. 

Les mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Kontaktpersoner