Nasjonal barnehagepris for kunst og kultur

Jobber din barnehage godt med fagområdet kunst, kultur og kreativitet? Har du gjennomført et spennende prosjekt som du ønsker å dele med andre? Søk den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur.

Publisert 15.06.2021

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen inviterer alle landets barnehager til å søke på Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur! Prisvinnerne velges ut av en jury sammensatt av fagfolk fra ulike deler av barnehagefeltet. Tre vinnere skal kåres og prisen er på 10 000 kr, som skal være øremerket videre arbeid med kunst- og kulturfaglig arbeid i barnehagen. I tillegg mottar vinnerne en skulptur utformet av Harald Bodøgaard.

 

Les mer om prisen på nettsidene til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 

Her finner du søknadskriterier og søknadsskjema.

Søknadsfrist er den 26. august 2021

Kontaktpersoner