Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Veiledere og nettressurser

Her finner du flere veiledere, retningslinjer og nettsteder som er relevante i et samfunnsikkerhetsperspektiv.

Risiko- og sårbarhetsanalyser:

 

Atomberedskap:


Diverse: 

Helse- og sosialberedskap:


Informasjonsberedskap og varsling: 


Infrastruktur:


Natur og klima:


Planlegging: