Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Flomberedskap

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget vårflomanalyse. Det er mer snø enn normalt og det er flomfare i Østfold

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.04.2018

NVE har varslet om flomfare. NVE presenterte sin vårflomanalyse i vårt møte med kommunene, politiet, sivilforsvaret, forsvaret og kraftselskapene, 4. april. Hensikten med møtet var å vurdere skadepotensiale på bakgrunn av vårflomanalysen, erfaringer fra tidligere flomsituasjoner og kartlagte kritiske punkter. Videre ble forebyggende tiltak og kriseberedskap drøftet.

Det største vassdraget i fylket er Glomma, og Fylkesmannen har prioritert kommunene som berøres av Glomma. Men vi har også hatt kontakt med kommunene som berøres av Haldenvassdraget og Hobøl-Vansjøvassdraget. Vi har sendt situasjonsrapport til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Kommunene tar forholdsregler og er forberedt på at det kan bli flom. Hvis det oppstår alvorlige situasjoner som kan true liv og helse, kan Sivilforsvaret og Heimevernet bistå etter anmodning fra politiet eller lokale myndigheter. Situasjonen har også vært drøftet i Fylkesberedskapsrådet som har ansvar for å samordne beredskapen.

Vi konkluderer med at beredskapen er tilfredsstillende, men utviklingen følges nøye. Flomfaren avhenger av temperaturen og nedbøren i tiden framover. Vi oppfordrer til å følge med på varsler på www.varsom.no. Her finnes også gode råd for forebygging av skader ved flom- og jordskredfare.