Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Beredskap

Oppdatert 11.07.2022

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn, men når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må vi ha en plan for hvordan vi skal håndtere situasjonen. Vi trenger planer for krisehåndtering og vi må øve på krisesituasjoner i tråd med planene. Alle aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve egen kriseorganisasjon, har Statsforvalteren ansvar for jevnlig å øve kriseledelsen i kommunene. Statsforvalteren skal dessuten være en pådriver for øvelser som involverer andre regionale fagetater, for eksempel Forsvaret. 

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen

En annen viktig oppgave for Statsforvalteren er å se til at vi i samfunnsplanleggingen tar beredskapshensyn, og at kommunene har egne kriseplaner.

Statsforvalteren skal koordinere den regionale atomberedskapen og bidra til at regionale og lokale etater utvikler planer for å kunne håndtere en atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Du er også en del av Norges beredskap

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

 

Vis mer


Publisert 21.09.2018

Ekstremværet Knud rammer Østfold - rødt farenivå

Meteorologisk institutt har oppgradert farevarselet for vindkast til rødt nivå for Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus. Det ventes svært sterk vind og høye bølger fredag kveld.


Publisert 18.09.2018

Snakk med sårbare grupper om NATO-øvelsen

Høstens NATO-øvelse er i gang, og noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med dem om øvelsen.


Publisert 05.09.2018

Ny sjekkliste for ROS

Ny sjekkliste utarbeidet av DSB for hjelp til identifisering av potensielle uønskede hendelser til ROS-analyser er klar til bruk. 


Publisert 03.09.2018

Geir Henning Hollup er fungerende fylkesberedskapssjef

Fra 1. september og ut året er Geir Henning Hollup fungerende fylkesberedskapssjef. Tidligere fylkesberedskapssjef Espen Pålsrud er fra 1. september tilsatt som assisterende fylkesmann. Tilsettingen gjelder inntil nytt fylkesmannsembete for Oslo og Viken er etablert 1. januar 2019.

 


Publisert 12.07.2018

Ekstrem skogbrannfare i Østfold

Skogbrannfaren i Østfold er for tiden høy.


Publisert 12.07.2018

Trident Juncture 2018

Høsten 2018 er Norge vertsland for NATOs største øvelse, Trident Juncture. 40 000 soldater deltar når NATO og Forsvaret øver sammen.


Publisert 21.06.2018

Fagseminar samfunnssikkerhet og beredskap

Onsdag 20. juni hadde vi fagseminar på Quality Hotell i Sarpsborg, hvor vi tok opp viktige samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer. Her finner du innleggene for dagen.


Publisert 08.06.2018

Fylkesmannen innkaller til skogbrannmøte

Skogbrannfaren er fortsatt svært høy. Fylkesmannen har derfor innkalt blant annet lokale brannvesen, sivilforsvaret, politiet, heimevernet, nettselskaper, Statens vegvesen, skogbrukssjefer og beredskapskoordinatorer i kommunene, til møte tirsdag 12. juni.


Publisert 05.06.2018

Fagseminar om samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer

Onsdag 20. juni inviterer vi til fagseminar på Quality Hotell i Sarpsborg, hvor vi tar opp viktige samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer. Målgruppen for seminaret er beslutningstakere og nøkkelpersoner i lokale og regionale myndigheter, beredskapskoordinatorer, samfunnsplanleggere, arealplanleggere og andre som har en beredskapsrolle.


Publisert 24.04.2018

Flomberedskap

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget vårflomanalyse. Det er mer snø enn normalt og det er flomfare i Østfold