Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Presseinvitasjon til avslutningsmarkering for Fylkesmannen i Østfold

Priv. til Red.

Pressen inviteres til å delta på avslutningsmarkeringen for Fylkesmannen i Østfold på Verket Scene i Moss fredag 7. desember kl. 1100-1400.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.12.2018

Fra 1. januar 2019 vil Fylkesmannen i Oslo og Viken erstatte dagens tre fylkesmannsembeter i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold. Fra samme dato opphører Fylkesmannen i Østfold som eget fylkesmannsembete.

Vi ønsker med dette arrangementet å takke våre samarbeidspartnere og brukere for følget, og markere slutten på embetets drøyt 350 års lange historie. Og vi byr på enkel bevertning, foredrag og kulturinnslag.

Vennligst gi beskjed innen torsdag 6. november til pressekontakt Lars Hovland på tlf 901 57 901 hvis du ønsker å delta.

Program

Kl. 1100 Lunsj – tapasbuffet, mineralvann og kaffe
Kl. 1130 Fylkesmannens huskor synger Østfoldsangen
Kl. 1134 Konferansier Bengt-Eigil Ruud ønsker velkommen
Kl. 1135 Åpningstale ved fylkesmann Trond Rønningen
Kl. 1140 «Et historisk blikk på Fylkesmannen i Østfold», ved historiker Åsmund Svendsen
Kl. 1210 Henning Kvitnes synger og spiller (to sanger)
Kl. 1220 Tale ved ekspedisjonssjef Cathrin Sætre i KMD
Kl. 1230 Tale ved ordfører Inger-Lise Skartlien, leder av KS Østfold
Kl. 1240 Åshild Skiri Refsdal synger, akkompagnert av Ellen Marie Carlsen (to sanger)
Kl. 1250 Tale ved direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet
Kl. 1300 Henning Kvitnes synger og spiller (to sanger)
Kl. 1310 Tale ved stortingsrepresentant Svein Roald Hansen
Kl. 1320 Presentasjon av Fylkesmannen i Oslo og Viken ved Trond Rønningen
Kl. 1330 Åshild Skiri Refsdal synger, akkompagnert av Ellen Marie Carlsen
Kl. 1340 Konferansier Bengt-Eigil Ruud takker for fremmøtet
Kl. 1345 Slutt

Fylkesmannen i Oslo og Viken vil fra 1. januar 2019 bli Norges største fylkesmannsembete med ca. 600 ansatte, og skal betjene nær 1,9 mill. innbyggere. Hovedkontoret blir i Moss, men Fylkesmannen vil fortsatt ha kontorsteder både i Oslo og Drammen.