Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Stor interesse for «Yngre personer med demens»

I alt 170 helse- og omsorgsarbeidere fra Østfold deltar på konferansen «Yngre personer med demens» i Sarpsborg torsdag 1. mars. Det er dobbelt så mange som forventet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.02.2012

I alt 170 helse- og omsorgsarbeidere fra Østfold deltar på konferansen «Yngre personer med demens» i Sarpsborg torsdag 1. mars. Det er dobbelt så mange som forventet.

Stadig flere mennesker rammes av demenssykdom. Men når personer helt ned i 40-årsalderen rammes, blir utfordringene annerledes enn for de som rammes i 85-årsalderen. Det dreier seg om mennesker i arbeidsfør alder, ofte med omsorgsansvar. Når yngre får demens, kreves det et annet tilbud fra helsevesenet.

Det store antallet påmeldte til konferansen viser at temaet er høyaktuelt, og at helsepersonell ønsker mer kompetanse om dette. Konferansen arrangeres av Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Glemmen sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Østfold.

PRIV. TIL RED.

Pressen er velkommen til å følge konferansen.

Konferansen finner sted på Quality Hotel Sarpsborg, torsdag 1. mars kl 0900 – 1515.

Se vedlagt program for ytterligere informasjon.