Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Prinsesse Märtha Louise besøker Sarpsborg 7. mars 2018

Prinsesse Märtha Louise besøker avdeling Regnbuen på Kurland skole i Sarpsborg onsdag 7. mars 2018 i forbindelse med skolens 20-årsjubileum.Presse som ønsker å dekke besøket må være akkreditert, innen tirsdag 6. mars kl. 1200.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.02.2018

Akkreditering skjer ved registrering via følgende digitale skjema: https://response.questback.com/fylkesmannenistfold/kurland2018

Prinsessen vil ankomme Kurland skole i Sarpsborg onsdag 7 mars 2018 kl. 1200, og besøket i Sarpsborg avsluttes innen kl. 1500. Under oppholdet på i Sarpsborg vil Prinsessen møte elever og ansatte på avdeling Regnbuen ved Kurland skole, og delta i feiring av 20-årsjubileet til avdeling Regnbuen.

Kurland skole er en forsterket skole med egen avdeling som kalles Regnbuen. Avdeling Regnbuen er spesielt tilrettelagt for elever med store og sammensatte funksjonshemninger. Skolen har i alt 22 klasser fra 1. til 7. trinn. Elever på avdeling Regnbuen har klassetilhørighet, og er integrert i sitt klassetrinn så langt det er formålstjenlig.

Prinsesse Märtha Louise utfører offisielle oppdrag for Kongehuset innenfor områder som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne. Prinsessen er beskytter for åtte organisasjoner, og hun deltar aktivt i Prinsesse Märtha Louises fond som gir støtte til aktiviteter for funksjonshemmede barn og unge.

Detaljert program og informasjon om utlevering av akkrediteringskort, vil bli sendt til akkreditert presse på oppgitt e-postadresse etter fristens utløp.