Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Presseakkreditering til H.K.H. Kronprinsen sitt besøk i Sarpsborg og Rygge 18. januar 2018

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøker Borregaard i Sarpsborg og Vang skole i Rygge torsdag 18. januar. Presse som ønsker å dekke Kronprinsens besøk i Sarpsborg og/eller Rygge, må be om akkreditering innen onsdag 17. januar kl. 1200.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.01.2018

Akkreditering skjer ved registrering på følgende digitale skjema:
https://response.questback.com/fylkesmannenistfold/hkh180118

Kronprinsen vil ankomme Borregaard i Sarpsborg torsdag 18 januar 2018 kl. 0930, og besøket i Sarpsborg avsluttes innen kl. 1230. Under oppholdet i Sarpsborg vil Kronprinsen besøke driftssenteret, forskningssenteret og hovedkontoret på Borregaard. Kronprinsen besøker med jevne mellomrom store, norske bedrifter for å lære om hvordan de arbeider, om muligheter og utfordringer knyttet til deres virksomhet. Borregaard-besøket er et ledd i dette.

På grunn av plassbegrensinger, vil det bli aktuelt med fotopool enkelte steder i programmet på Borregaard. Ytterligere informasjon om dette vil fremgå av presseprogrammet.

Kronprinsen ankommer Vang skole og ressurssenter i Rygge kl. 1300, og besøket avsluttes ca. kl. 1415. På Vang skole i Rygge vil Kronprinsen få treffe engasjerte barn og unge. Skolen er med i Ungt Entreprenørskap (UE), og en av elevgruppene har kommet til finalen i konkurransen «SMARTingen» i 2018 med sitt prosjekt «Klimahjelperne». Vang skole er dessuten spesiell fordi skolen har et ressurssenter for barn med store sammensatte vansker for barn fra hele Rygge kommune. Skolen er den første skolen i Rygge som sertifiseres som helsefremmende skole og jobber aktivt med helsefremmende arbeid og læring gjennom bevegelse.

Under besøket på Vang skole vil kronprinsen få en omvisning og orientering om skolens bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen, elevprosjekter i Ungt entreprenørskaps konkurranse «Smartingen», ressurssenteret for barn med spesielle behov, og aktiv læring gjennom bevegelse.

Detaljert program og informasjon om utlevering av akkrediteringskort, vil bli sendt til akkreditert presse på oppgitt e-postadresse etter fristens utløp.

Kontaktperson for pressen:

Lars Hovland
seniorrådgiver kommunikasjon
Fylkesmannen i Østfold
Tlf: 69 24 71 36 / Mobil: 901 57 901
E-post: lars.hovland(a)fylkesmannen.no