Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Presseakkreditering til DD.KK.HH. Kronprinsparet sitt besøk i Fredrikstad og Halden 30. august 2017

DD.KK.HH. Kronprinsparet besøker Glemmen videregående skole i Fredrikstad og eSmart Systems i Halden onsdag 30. august. Presse som ønsker å dekke Kronprinsparet sitt besøk i Østfold, må be om akkreditering innen tirsdag 29. august kl. 1200.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.08.2017

Akkreditering skjer ved registrering på følgende digitale skjema: https://response.questback.com/fylkesmannenistfold/ddkkhh-aug2017

Kronprinsparet vil ankomme Glemmen videregående skole Fredrikstad kl. 1030, og besøket i Fredrikstad avsluttes kl. 1200. Besøket på eSmart Systems i Halden vil foregå fra kl. 1240 til kl. 1430. Detaljert program og informasjon om utdeling av akkrediteringskort vil bli sendt til akkreditert presse på angitt e-postadresse innen tirsdag 29. august.

Ved plassbegrensinger, kan det bli aktuelt med fotopool enkelte steder i programmet. Det vil i så fall fremgå av presseprogrammet.