Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Presseakkreditering for H.M. Dronningens besøk i Moss 17. juni

Hennes Majestet Dronning Sonja besøker Punkt Ø på Galleri F 15 og Momentum i Moss lørdag 17. juni 2017, i forbindelse med den offisielle åpningen av den nordiske biennalen Momentum 9. Presse som ønsker å dekke H.M. Dronningens besøk i Moss, må be om akkreditering innen fredag 16. juni kl. 1200.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.06.2017

Akkreditering skjer ved registrering på følgende digitale skjema:

https://response.questback.com/fylkesmannenistfold/momentum17

H.M Dronningen vil ankomme Moss kl. 1130, og besøket vil være avsluttet kl. 1515. Fremmøte for pressen blir på Galleri F 15 på Alby i Moss kl. 1030. Her vil det bli utdeling av akkrediteringskort og det vil bli holdt en presse-brief. Detaljert program vil bli sendt til akkreditert presse på angitt e-postadresse i løpet av fredag 16. juni.

Ved plassbegrensinger, kan det bli aktuelt med fotopool enkelte steder i programmet. Det vil i så fall fremgå av presseprogrammet.