Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Disse skal lede landets største fylkesmannsembete

Landets største fylkesmannsembete omfatter de nåværende fylkesmannsembetene Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus. Nå er det klart hvilke toppledere fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland får med seg.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.04.2018

De nye fylkesmannsembetene skal være på plass allerede ved årsskiftet, ett år før fylkeskommunene har slått seg sammen. Valgerd Svarstad Haugland ble utnevnt som fylkesmann allerede sist sommer. Senere er fylkesmann i Østfold, Trond Rønningen, utnevnt som assisterende fylkesmann. Regjeringen har besluttet at hovedsetet for statens regionale representant skal være i Moss.

Som landets desidert største embete, skal den nye organisasjonen representere statlige myndigheter og ivareta rettssikkerheten for 1,8 millioner innbyggere. Den tar utgangspunkt i de seks hundre medarbeiderne som allerede har sine oppgaver i Moss, Oslo og Drammen, men får både en ny form og annerledes måte å utføre arbeidet på.

I dag, 16. april, ble resten av toppledergruppen presentert under parallelle allmøter i de tre embetene.

– Det er ikke tvil om at vi står overfor store utfordringer når tre organisasjoner nå skal bli en, sier Valgerd Svarstad Haugland, som skal lede det nye fylkesmannsembetet fra 1. januar 2019.

– Vi bygger på solid kompetanse og innsikt i situasjonen både regionalt og lokalt i de tre fylkene, samtidig vet vi at offentlig sektor er i endring og at fremtidens løsninger kan være annerledes enn de vi har i dag.

– Jeg er svært fornøyd med ledergruppen vi har satt sammen. Avdelingsdirektørene besitter både omfattende ledererfaring, og de har ambisjoner for det nye embetet. Det var også viktig at alle tre embeter er representert i den nye ledergruppa. Vi har et stort ansvar for å bruke posisjonen og myndigheten vår på en god måte og jeg er overbevist om at vi er rustet til det, avslutter hun.

Dette er de nye avdelingsdirektørene:

Rannveig Bjerkmo (f.1956), juridisk – hovedkontor i Oslo
Nåværende assisterende fylkesmann i Oslo og Akershus siden 2001. Hun har tidligere vært direktør for Juridisk avdeling, og har også innehatt andre stillinger i embetet tilknyttet ulike avdelinger og fagmiljø. Rannveig Bjerkmo er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Jan Petter Odden (f.1958), helse – hovedkontor i Moss
Fylkeslege og leder av Helseavdelingen i Oslo og Akershus siden 2016. Bred erfaring fra klinisk virksomhet, og var fra 2007 til 2016 klinikkdirektør for Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus. Jan Petter Odden er spesialist i barnesykdommer og har en doktorgrad i nyfødtmedisin. Han har i tillegg utdanning innen helseadministrasjon og ledelse fra Universitetet i Oslo.

Nina Glomsrud Saxrud (f.1968), landbruk – hovedkontor i Drammen
Nåværende landbruksdirektør i Østfold siden 2015. Hun er tidligere organisasjonssjef i Østfold bondelag, prosjektleder i Østfold bondelag og i Innovasjon Norge samt fylkesgartner hos fylkesmannen i Østfold. Nina har også i flere år vært bonde (korn og gris). Hun er landbruksutdannet fra Ås.

Gunhild Dalaker Tuseth (f.1970), klima og miljø – hovedkontor i Drammen
Avdelingsdirektør for landbruks – og miljøvernavdelingen i Buskerud siden 2015. Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet 20 år i Miljødirektoratet i ulike stillinger blant annet som juridisk sjef og seksjonsleder for fagområder knyttet opp mot fylkesmannens ansvarsområder på miljøområdet og styringsdialogen mot fylkesmennene.

Grethe Parr (f.1959), barnehage og utdanning – hovedkontor i Oslo
Direktør for Barnehage- og utdanningsavdelingen i Oslo og Akershus siden 2012. Bred erfaring som lærer fra grunn- og videregående skole skolen. Flere år som heltids tillitsvalgt for Utdanningsforbundet, blant annet som fylkesleder i Akershus. Utdannet lærer med tilleggsutdanning i matematikk og kjemi fra Universitetet i Trondheim.

Bente Rygg (f.1955), sosial og barnevern – hovedkontor i Oslo
Direktør for Sosial- og familieavdelingen i Oslo og Akershus siden 2012. Har hatt ulike stillinger hos fylkesmannen innen sosial- og barnevernfeltet. Bred yrkeserfaring fra kommunal sosialtjeneste. Bente Rygg er utdannet sosionom med tilleggsutdanning i pedagogikk og sosiologi fra Universitetet i Trondheim, og sosialrett fra Universitetet i Oslo.

Eldbjørg Sande (f.1964), vergemål – hovedkontor i Oslo
Nåværende direktør for Vergemålsavdelingen i Oslo og Akershus siden oppbyggingen av avdelingen startet i 2012. Sande har lang erfaring fra ulike stillinger i embetet, blant annet som nestleder i Juridisk avdeling. Eldbjørg Sande er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.