Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nina Glomsrud Saxrud blir ny landbruksdirektør

Nina Glomsrud Saxrud er tilsatt som ny landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Østfold etter Thor Bjønnes. Hun tiltrer stillingen 1. februar 2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.10.2014
Nina Glomsrud Saxrud, ny landbruksdirektør hod Fylkesmannen i Østfold fra 1. februar 2015.
Nina Glomsrud Saxrud. Foto: Privat


Glomsrud Saxrud har bl. a. utdannelse fra Norges Landbrukshøyskole. Hun kommer  fra stillingen som organisasjonssjef i Østfold bondelag. Hun har tidligere bl.a. vært prosjektleder i Østfold bondelag og i Innovasjon Norge. Hun har også tidligere vært fylkesgartner hos Fylkesmannen i Østfold. Hun har gjennom sitt arbeid, god kjennskap til landbruksavdelingen og landbrukskontorene i fylket.

Glomsrud Saxrud  er 45 år gammel og bosatt på Varteig i Sarpsborg. Hun har vokst opp på gård og har også selv drevet gård. Hun har et stort hjerte for matproduksjon og er opptatt av at nettopp Østfold har et stort potensiale for økt matproduksjon. Hun ser frem til å starte i stillingen og sier hun er ydmyk for det store ansvaret som hun nå har tatt på seg.

Nina Glomsrud Saxrud er opptatt av åpenhet og kommunikasjon, og tror at det er viktig og at det nytter å prate sammen, ansikt til ansikt.

-Vi får på plass en dyktig og entusiastisk leder med solide kunnskaper om landbrukssektoren og om Østfoldlandbruket, sier fylkesmann Anne Enger.