Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Organisasjonen

Fylkesmannen i Østfold har ca 135 medarbeidere som er organisert med fem fagavdelinger og to staber som vist på organisasjonskartet:

Organisasjonskart for Fylkesmannen i Østfold. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

Ledergruppen hos Fylkesmannen i Østfold

Klikk på bildene for å få høyoppløslig versjon. Bildene kan benyttes vederlagsfritt av pressen mot kreditering av fotograf.

Embetsledelsen
Trond Rønningen
fylkesmann

 

Foto: Lars Hovland

Assisterende fylkesmann Kjersti Gram Andersen

Embetsledelsen 
Espen Pålsrud
assisterende fylkesmann (kst)

 

Foto: Lars Hovland

Espen Pålsrud, direktør/fylkesberedskapssjef

Samordnings- og beredskapsstaben
Espen Pålsrud
direktør/fylkesberedskapssjef

 

Foto: Lars Hovland

 Espen Pålsrud, direktør/fylkesberedskapssjef

Administrativ stab
Janne Rosli Lindström
konstituert direktør

 

 

Foto: Lars Hovland

 

Helse- og sosialavdelingen
Elisabeth Lilleborge Markhus
fylkeslege

 

 

Foto: Lars Hovland

 Fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus

 

Miljøvernavdelingen
Karsten Butenschøn
konstituert miljøverndirektør

 

 
Ikke høyoppløselig

Landbruksavdelingen
Nina Glomsrud Saxrud 
landbruksdirektør

 

 

Foto: Lars Hovland

 Landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud hos Fylkesmannen i Østfold

Barnehage- og utdanningsavdelingen
Unn Elisabeth West
fungerende utdanningsdirektør

 

 

Foto: Lars Hovland

 

 Barnehage- og utdanningsdirektør

Juridisk avdeling
Katrine Bjørnstad
direktør

 

Foto: Lars Hovland