Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Om oss

Fylkesmannen er statens representant i Østfold. Gjennom tilsyn, saksbehandling, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer i fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Fylkesmannen er også statlig sektormyndighet på en rekke viktige samfunnsområder.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.10.2012

Fylkesmannen utfører oppgaver for tolv departementer og seks direktorater innenfor blant annet miljøvern, landbruk, barnehage og utdanning, helse, sosial- og familiesaker, samfunnssikkerhet og beredskap, kommuneøkonomi samt vergemål.

Fylkesmannen i Østfold holder til i Statens hus i Moss og har ca. 135 ansatte. Fylkesmannsembetet er organisert i fem fagavdelinger og to staber

  • Samordnings- og beredskapsstaben
  • Administrativ stab
  • Helse- og sosialavdelingen
  • Juridisk avdeling
  • Miljøvernavdelingen
  • Barnehage- og utdanningsavdelingen
  • Landbruksavdelingen

Fylkesmannen i Østfold ledes av fylkesmann Trond Rønningen. 

Våre kjerneverdier er:
ÅPENHET - KOMPETANSE - TROVERDIGHET

Trond Rønningen er fylkesmann i Østfold

Trond RønningenTrond Rønningen ble i statsråd 25. september 2015 utnevnt til fylkesmann i Østfold med virkning fra 1. januar 2016, med varighet til eventuel endring i fylkesmannsstrukturen - senest 31. desember 2018. 

Rønningen er bosatt i Horten og er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har vært assisterende fylkesmann i Østfold siden 1. mars 2010. Han har tidligere blant annet vært avdelingsdirektør og leder av juridisk avdeling i HELFO, og direktør og fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Østfold.

CV for Trond Rønningen (PDF)


Sikker melding til Fylkesmannen

Dersom du eller bedriften din skal sende sensitive opplysninger digitalt til Fylkesmannen, så må du benytte en av våre sikre digitale skjemaer.


Åpningstider

Sentralbord: 69 24 70 00

Sentralbordet er betjent
Mandag - fredag 0800 - 1545
Sommertid (15. mai - 14. september):
Mandag - fredag 0800 - 1500

Åpningstider resepsjon:
Mandag - fredag 0830 - 1500
Sommertid (15. mai - 14. september):
Mandag - fredag 0830 - 1430