Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Viken besøker kommunene

Fra nyttår blir Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann i Oslo og Viken. Nåværende fylkesmann Trond Rønningen i Østfold blir assisterende fylkesmann i det nye fylkesmannsembetet. Den nye ledelsen besøker nå kommunene i Østfold og Buskerud for å bli bedre kjent.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.10.2018

Denne uken reiser Valgerd Svarstad Haugland og Trond Rønningen rundt til kommunene i Østfold. På programmet står møter med ordførere og rådmenn i alle Østfold-kommunene. Samtlige 18 kommuner i Østfold vil få besøk av Svarstad Haugland og Rønningen i perioden 22.–26. oktober. Ordføreren og rådmannen i Sarpsborg kommune fikk besøk onsdag 24. oktober.

Foto av ordfører, fylkesmann og rådmann i Sarpsborg.Neste uke står Buskerud for tur. Der blir det regionsvise møter med orienteringer om aktuelle prosjekter i kommunene. Fylkesmann Helen Bjørnøy i Buskerud deltar også på rundturen i eget fylke.

Fylkesmannen i Oslo og Viken vil fra 1. januar 2019 erstatte dagens tre fylkesmannsembeter Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Buskerud. Det nye fylkesmannsembetet for Oslo og Viken blir Norges største fylkesmannsembete med ca. 600 ansatte, og skal betjene over 1,8 mill. innbyggere. Hovedkontor blir i Moss, men Fylkesmannen vil fortsatt ha kontorsteder både i Oslo og Drammen.