Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endringer i embetsledelsen fra 1.september

Kjersti Gram Andersen slutter hos Fylkesmannen i Østfold og begynner i stillingen som plansjef i Ski kommune. Espen Pålsrud er tilsatt som assisterende fylkesmann etter Kjersti Gram Andersen fra 1. september 2018.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.08.2018

Espen Pålsrud har vært ansatt som direktør for samordnings- og beredskapsstaben hos Fylkesmannen i Østfold siden 2009. Pålsrud er utdannet sivilingeniør og har mastergrad i ledelse fra Høgskolen i Østfold. Han har tidligere hatt lederstillinger i Askim kommune og Frogn kommune. Tilsettingen gjelder inntil nytt fylkesmannsembete for Oslo og Viken er etablert 1. januar 2019.