Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fastlegers bistand ved svangerskapsavbrudd

Fylkesmennene har fått i oppdrag av Statens helsetilsyn å gjennomføre en kartlegging av kommunens oppfølging av fastlegenes bistand til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd. Frist for kommunene til å besvare spørsmålene i kartleggingen er 31.august 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.08.2016

Endringene i abort forskriften og fastlegeforskriften innebærer at fastlegene ikke lenger skal henvise abortsøkende kvinner til sykehuset. Fastleger skal ikke skrive under på abortbegjæringsskjemaet, og heller ikke legge ved skriftlig henvisning. Alle fastleger skal fortsatt gi kvinnen informasjon og veiledning, gjennomføre kliniske undersøkelser og sende kvinnens begjæring om abort til sykehus med funn fra nødvendige medisinske undersøkelser.

 Gjennomføring av kartleggingen i Østfold:

  • 15-18.august 2016 – orienteringsbrev sendes fra Fylkesmannen i Østfold til kommunene pr. e-post
  • 19.august 2016-Web- spørreskjemaet (passord beskyttes) åpnes for besvarelse. Spørreskjemaet vil for øvrig bli sperret mot utfylling frem til oppstart den 22. august.
  • 22-31.august 2016- besvarelse av Web-spørreskjema- senest i løpet av 31.august 2016
  • 1.september 2016 – får Fylkesmannen i Østfold liste over hvilke kommuner som har besvart spørreskjemaet
  • 2.september 2016- eventuell purring

Kontaktpersoner