Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Lansering av miljøvedtaksregister

Klima- og miljødepartementer og Miljødirektoratet har lansert Miljøvedtaksregisteret. Det er et offentlig register hvor du kan finne enkeltvedtak etter naturmangfoldloven.

I Miljøvedtaksregisteret finner du enkeltvedtak om verneområder, artsfredninger, prioriterte arter, utvalgte naturtyper, felling av rovvilt og utsetting av utenlandske treslag i skogbruksnæringen.

- Miljøvedtaksregisteret gjør det mye enklere for folk å hente inn informasjon om viktige miljøtiltak. Siden retten til miljøinformasjon er grunnlovsfestet, er det ekstra gledelig at nettstedet lanseres i jubileumsårdet for Grunnloven, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Miljøvedtaksregisteret finner du på www.miljøvedtak.no.

Se også Miljødirektoratets nyhetsmelding om saken. Der finner du også en kort demonstrasjonsvideo som viser hvordan du kan søke i Miljøvedtaksregisteret.

 

Kontaktpersoner