Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 03.01.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fylkesmannens miljøvernavdeling startet i 1985 å utgi en rapportserie. Rapportserien utgjør samlet en stor mengde natur- og miljøinformasjon fra Østfold. Du finner rapportene her.

 _____________________________________________________________________________

"Østfold er landets nest minste fylke, men likevel rikt på verdifull natur. Det fylket mangler av fjell og vidde tar det igjen i frodighet og mangfold."
Slik begynner heftet Vernet natur i Østfold, som Fylkesmannen i Østfold har laget. I heftet finner du noen smakebiter av Østfolds vernede natur, med tekst og flotte bilder. Det er også laget et kart over naturvernområdene i Østfold, med linker til mer informasjon om de enkelte verneområdene. 

"Mange naturvernområder er flotte turmål, og du er hjertelig velkommen! Men far forsiktig fram..."