Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Status for avlingsskadeerstatning i Østfold

To uker før søknadsfristen har over 1100 Østfold-bønder sendt inn søknad om erstatning etter avlingssvikt. Av disse er nesten 500 søknader sendt videre fra kommunen til Fylkesmannen i Østfold.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.10.2018

Prognosen i september anslo at 1600 Østfold-bønder vil søke erstatning etter den ekstreme tørkesommeren 2018. Det tyder på at ca. 70 prosent allerede har søkt. – Vi er veldig fornøyd med at bøndene har vært så tidlig ute med å sende inn søknaden. Det gjør at kommunene og vi hos Fylkesmannen har kommet tidlig i gang med å attestere og behandle søknadene, sier landbruksdirektør i Østfold Nina Glomsrud Saxrud. Tidligere i høst deltok ansatte hos Fylkesmannen på informasjonsmøter for bønder om erstatningsordningen. Der ble det understreket hvor viktig det var at bøndene begynte tidlig med søknadene om erstatning etter avlingssvikt i år hvor det er forventet så mange søknader.

Så langt har ca. 450 bønder i Østfold fått behandlet søknaden sin, og de fleste har fått utbetalt enten forskudd eller hele erstatningsbeløpet.

– Hos Fylkesmannen i Østfold har vi prioritert arbeidet med erstatningene foran mange andre oppgaver, og mange ansatte som ikke jobber med dette til vanlig er i full gang med å behandle erstatningssaker. Derfor har vi nesten klart å ta unna søknadene etter hvert som de kommer inn. Målet vårt er at alle skal få et svar før nyttår, slik tidligere landbruks- og matminister Jon Georg Dale lovte i sommer, sier Nina Glomsrud Saxrud.
– Vi håper at de bøndene som har tenkt å søke nå setter i gang slik at vi får inn alle søknadene innen fristen. Kommunene og vi skal love å gjøre vårt for å komme i mål innen nyttår, avslutter Saxrud.