Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nye søknadsfrister for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Våren 2017 lanseres det nye søknadssystemet. Dette er nytt:

  • Nye søknadsfrister og telledatoer
  • Absolutte søknadsfrister
  • Nytt og forbedret elektronisk søknadssystem

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.03.2017

Nye søknadsfrister
I 2017 er søknadsfristene:

  • 15. mai (telledato 1. mai)
  • 15. oktober (telledato 1. oktober)

NB! Fra 2017 kan du bare levere elektronisk søknad.
Det blir bare én utbetaling i året og tilskuddene blir utbetalt i februar året etter at du har søkt. Søknadsomgangene åpner ved telledato.

Søknadsfristen 15. mai gjelder:

  • Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)
  • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon
  • (Registrer dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd)
  • (Registrer dyr som gir grunnlag for tilskudd til grovfôrareal)

Absolutte søknadsfrister
De nye søknadsfristene er absolutte og søknader som kommer inn etter søknadsfristen avvises. Om du leverer søknaden innen søknadsfristen har du mulighet til å endre opplysningene i søknaden inntil 14 dager etter fristen.

Få endringer i regelverket
Det skjer ingen store endringer i regelverket som berører tilskuddsordningene eller måten tilskuddene beregnes på.

Mer informasjon
I slutten av april får du som søker produksjonstilskudd et infobrev i Altinn.

Mer informasjon om de nye fristene og tilskuddssystemet finner du i folderen nedenfor og på Landbruksdirektoratets hjemmesider 

Spørsmål?
Ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen din.

Folder nytt system for søknad om produksjonstilskudd