Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Store insektsangrep på furu i Østfold

Det er observert stedvis kraftige angrep av rød furubarveps i Aremark, Marker, Halden og Degernes. Larvene spiser furunåler, først fra fjorårets skudd. Skadene gir normalt kun tilveksttap.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.06.2018

Det varme været på Østlandet har satt fart på larvene til rød furubarveps - et insekt som kan snauspise furuskogen over store områder.

Larvene er normalt ferdig utviklet i løpet av første halvdel av juli. De slipper seg da ned i skogbunnen hvor de spinner seg inn i en lysebrun kokong. I og med at dette skjer såpass tidlig på sommeren rekker de beitede nålene og vokse seg delvis ut igjen før høsten stopper veksten. Dette medvirker til at dødeligheten for isolerte angrep er forholdsvis lav (3-4%).

I år har den varme forsommeren gjort at larveutviklingen er forsert og mange larver er allerede nå i ferd med å avslutte larvefasen.

Skogforskere fra NIBIO vil i uke 24 se på skadene. Det vil bli tatt prøver av en del furunåler for å se om det også er soppsykdom som også har bidratt til det brune inntrykket man får av å se på de angrepne furubestandene.

Det var forholdsvis kraftige angrep før drøyt 10 år siden i mye av det samme området. Midt på 1980- tallet var det også betydelige angrep.

Les mer om rød furubarveps hos NIBIO,