Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Innovativt trebyggeri

Mange har kun synlige treoverflater i veggene på hytta, men NorLines har det på kontoret. Borg Havn har gjennom byggingen av Lager 12 – NorLines vært med på en innovasjon i trebyggeri. Nå er det startet et måleprogram som har til oppgave å bekrefte de gode egenskapene til en ren trevegg uten isolasjon.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.01.2018

Borg Havn startet byggingen av Lager 12 NorLines sommeren 2016. De første leveransene av trekonstruksjoner kom i begynnelsen av september, og NorLines kunne flytte inn før jul samme år, mao en meget kort byggetid. Bygget er på 10.500 m2 og er oppført som en ren trekonstruksjon hvor kun takflatene er i et annet materiale. Konstruksjonen består av ca 1.600 m3 massivtre hvilket tilsier en miljøeffekt på nær 4.000 tonn CO2-ekv, og det uten merkostnad

Borg Havn har vært innovative i hele prosjektperioden. Spesielt innovativt er det å bygge kontorbygg med kun 25 cm tykk vegg i massivtre uten isolasjon. Nå fortsetter utviklingen, og det skal testes hvordan en slik konstruksjon fungerer energi- og miljømessig.

Fredrikstad kommune har behandlet søknad om midlertidig brukstillatelse på en positiv måte og gitt prosjektet en 2 års-periode til måleprogram for å avklare hvordan veggene fungerer. Kommunen blir holdt løpende orientert om utviklingen i måleprogrammet.

Teknisk sjef for Borg Havn, Pål Johnsen har ledet prosjektet og mener det er positivt å være en del av utviklingen for nye kunnskaper om tre. Han har engasjert Treteknisk Institutt til å gjennomføre målingene og utarbeide rapport fra prosjektet.

Måleinstrumenter er nå montert og målingene har startet. Måleprogrammet skal pågå i 12 måneder og rapporten vil være klar våren 2019.

Finansieringen av måleprogrammet har i følge Bjørn Lier i Trebruk AS vært mulig gjennom midler fra Innovasjon Norge, Skogtiltaksfondet og produsenter av massivtre.