Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Godt inneklima i skole av massivtre

Enda et godt eksempel på et vellykket bygg i massivtre

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.03.2018

Se denne Dagsrevy-reportasjen fra ny barneskole i massivtre på Elverum. Både elever, lærere og kommunelegen skryter av det gode inneklimaet.

Økt bruk av og kunnskap om bruk av massivtre er satsinger også i Østfold. Fylkesmannen i Østfold støtter blant annet "Trebruk AS" som jobber for økt bruk av tre i regionen rundt Oslofjorden.

Det å bygge i tre har vist seg å ha klare klimafordeler. I tillegg konkurrerer det med andre byggematerialer, både med tanke på pris, byggehastighet, arbeidsmiljø og bomiljø.

Det har vært, pågår og planlegges flere store byggeprosjekter i massivtre i Østfold - blant annet studentboliger i Halden og Fredrikstad, Lislebyhallen, lagerbygg på Borg havn og skoler i Råde, Halden og Moss.

Kampanjen "Ordførere for tre" ble startet i 2015 av ordfører i Rakkestad, Ellen Solbrekke. Målet med kampanjen er å få ordførere i alle landets kommuner og fylkesting til å bidra aktivt og effektivt til det grønne skiftet. Alle ordførerne og fylkesordføreren i Østfold har sluttet seg til kampanjen.

Ordførere for tre