Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Angrep av rød furubarveps

Det er observert endel angrep av rød furubarveps i Aremark, Marker og Rakkestad. Larvene spiser furunåler, først fra fjorårets skudd. Skadene gir normalt kun tilveksttap.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.07.2017

Larvene er normalt ferdig utviklet i løpet av første halvdel av juli. De slipper seg da ned i skogbunnen hvor de spinner seg inn i en lysebrun kokong. I og med at dette skjer såpass tidlig på sommeren rekker de beitede nålene og vokse seg delvis ut igjen før høsten stopper veksten.

Det var forholdsvis kraftige angrep før drøyt 10 år siden i samme område. Midt på 1980- tallet var det også betydelige angrep.

Se mer om rød furubarveps på hjemmesiden til NIBIO

Kontaktpersoner