Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 20.04.2017

Høy planteaktivitet i Østfoldskogene i 2016

Det ble satt ut nesten 2 millioner skogplanter i Østfold i fjor, for det meste granplanter. Det er ikke plantet ut så stort volum siden år 1990.


Publisert 15.02.2017

Skogbruksplanlegging med oppstart i 2017

I 2017 går vi i gang med de største skogbruksplanleggingsprosjektene vi har hatt noen gang i Østfold. Da skal nesten 800.000 dekar av et totalareal på 2.340.000 dekar produktiv skog under lupen.


Publisert 10.01.2017

Tilskuddsmidler til skogsbilveier i 2017

Østfold har fått 3.650.000,-  i tilskuddsmidler til skogsbilveier i 2017. Det er ca. 600.000,- mer enn i 2016 og er en historisk høy pott. Ta kontakt med kommunen om du ønsker å søke.


Publisert 09.01.2017

Høy tømmeravvirkning i Østfold i 2016

Avirkningen for salg til industri var høy også i 2016. Totalt ble det avvirket ca. 737.500 m3. Det er riktignok 4 % mindre enn i rekordåret 2015, men det er fremdeles det nest høyeste volumet siden begynnelsen av 50-tallet.


Publisert 29.04.2016

Bekjempelse av svartelista arter i skog og utmark

Landbrukskontoret i Hobøl, Spydeberg og Askim har fått nasjonale skogfondmidler til økt kompetanse om bekjempelse av svartelista arter i skog og utmark.


Publisert 17.03.2016

Klimaendring og skogbruk

De fleste har fått med seg at elbiler, biogass, resirkulering og at man ikke skal kaste søppel i naturen er viktige klimagrep for fremtiden, men vet alle at skogen faktisk er et viktig våpen i forhold til å nå klimamålene? 


Publisert 03.03.2016

Tilskudd til gjødsling og tettere planting

I statsbudsjettet for 2016 er det bevilget 27 mill kr til to skogtiltak - gjødsling av skog og tettere planting etter hogst.


Publisert 18.02.2016

Velkommen til konferanse om klimaendringer og skogbruket!

Tidspunkt: 15. mars 2016, kl. 09-14

Sted: Miranda selskapslokaler, Rakkestad


Publisert 01.02.2016

Kurs i hogst-teknikk for jenter

Lørdag 5. mars har du mulighet til å øke kunnskapen om blant annet sikkerhet, arbeidsplan i hogstfelt, felling, kvisting og riktig bruk av motor- og ryddesag.


Publisert 15.01.2016

Endelig granfrø fra Bastøy frøplantasje

Frøene som nå er høstet i frøplantasjen på Bastøy bør holde til å forsyne Østfold med godt klimatilpassede planter de neste 7-8 årene.