Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

«60 tonn og 24 meter tømmerbiler på kommune- og fylkesveier»

Fylkesmannen i Østfold har bevilget utviklings- og tilretteleggingsmidler til prosjektet «60 tonn og 24 meter tømmerbiler på kommune- og fylkesveier». Det er Viken Skog som står bak prosjektet, som skal øke andelen av offentlige veier i Østfold som tillater 60 tonn og 24 meter lange tømmervogntog.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.05.2018

Det samme prosjektet er tidligere gjennomført i Buskerud, Vestfold og Akershus, hvor resultatet er at en betydelig andel offentlige veier nå har blitt oppskrevet til å kunne kjøre så lange og tunge tømmerbiler. Forstørr bilde

I Østfold er det nå slik at 24 prosent av fylkesveinettet kun tillater totalvekt på 50 tonn eller mindre. Det er også store mangler på det kommunale veinettet.  Dette har store konsekvenser for kostnadsnivået for transport av tømmer fram til skogindustrien.  Prosjektet har som mål å redusere disse flaskehalsene vesentlig i løpet av 2018. Fylkesmannen anser dette som et viktig prosjekt, og har bevilget 50.000 kroner til prosjektet. 

Kontaktpersoner