Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogbruk

Oppdatert 29.12.2022

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 12.06.2018

Store insektsangrep på furu i Østfold

Det er observert stedvis kraftige angrep av rød furubarveps i Aremark, Marker, Halden og Degernes. Larvene spiser furunåler, først fra fjorårets skudd. Skadene gir normalt kun tilveksttap.


Publisert 12.06.2018

Fylkesmannen innkaller til skogbrannmøte

Skogbrannfaren er fortsatt svært høy. Fylkesmannen har derfor innkalt blant annet lokale brannvesen, sivilforsvaret, politiet, heimevernet, nettselskaper, Statens vegvesen, skogbrukssjefer og beredskapskoordinatorer i kommunene, til møte tirsdag 12. juni.


Publisert 01.06.2018

Skogbruksplanlegging i Moss, Sarpsborg og Hobøl

Alle skogeiere i Moss, Sarpsborg og Hobøl har nå fått tilbud om å bli med på en felles kartlegging av skogressursene. Fristen for å bestille er utsatt til 8. juni.


Publisert 23.05.2018

Skogbrannvaktflyet er på vingene

Skogbrannovervåkingen i Østfold er i gang etter en lengre periode med tørt vær og høy skogbrannfare.


Publisert 04.05.2018

«60 tonn og 24 meter tømmerbiler på kommune- og fylkesveier»

Fylkesmannen i Østfold har bevilget utviklings- og tilretteleggingsmidler til prosjektet «60 tonn og 24 meter tømmerbiler på kommune- og fylkesveier». Det er Viken Skog som står bak prosjektet, som skal øke andelen av offentlige veier i Østfold som tillater 60 tonn og 24 meter lange tømmervogntog.


Publisert 09.03.2018

Godt inneklima i skole av massivtre

Enda et godt eksempel på et vellykket bygg i massivtre


Publisert 22.01.2018

Innovativt trebyggeri

Mange har kun synlige treoverflater i veggene på hytta, men NorLines har det på kontoret. Borg Havn har gjennom byggingen av Lager 12 – NorLines vært med på en innovasjon i trebyggeri. Nå er det startet et måleprogram som har til oppgave å bekrefte de gode egenskapene til en ren trevegg uten isolasjon.


Publisert 19.12.2017

Østfold har passert 2 millioner utsatte granplanter i 2017

I Østfold har skogplantingen økt gradvis siden bunnåret 2002. For første gang på 27 år vi passert 2 millioner planter.


Publisert 02.11.2017

Østfold får 450.000,- ekstra i tilskudd til skogkultur

Med bakgrunn i jordbruksforhandlingene i vår er det stilt 5 millioner ekstra til rådighet til skogkulturtiltak. Etter søknad fikk Østfold nylig 450.000,- av dette beløpet.


Publisert 04.07.2017

Angrep av rød furubarveps

Det er observert endel angrep av rød furubarveps i Aremark, Marker og Rakkestad. Larvene spiser furunåler, først fra fjorårets skudd. Skadene gir normalt kun tilveksttap.