Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Økologisk landbruk

Oppdatert 03.01.2022

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer

Røde epler


Publisert 25.04.2017

Invitasjon til studietur - allsidig grønnsaksdyrking til direkte omsetning

Reisen går til Nord-Tyskland og fire ulike økologiske og biodynamiske, allsidige grønnsaksprodusenter som selger enten via andelslandbruk eller torgsalg.


Publisert 11.10.2016

Nyskapende økologisk melkeprosjekt i Østfold

Økologiske melkeprodusenter i Østfold har et sterkt fagmiljø og stor aktivitet.


Publisert 29.08.2016

Informasjonsdag om økologisk bærdyrking

Informasjonsdagen er åpen for potensielle nye økologiske bærdyrkere og andre med interesse for økologisk bærdyrking.


Publisert 21.06.2016

Kurstilbud - økologisk grønnsaksdyrking

Gartnere og produsenter av økologiske grønnsaker får nå tilbud omfaglig påfyll.


Publisert 18.04.2016

Invitasjon til fagtur - økologisk storhusholdning

Bli med på inspirasjonstur til vårlige Södertälje - påmeldingsfrist 21. april


Publisert 18.02.2016

Østfold blant de beste på økologisk areal

En fersk undersøkelse fra Rikrevisjonens viser at Østfold er i fylkestoppen når det gjelder økologisk areal. Men utviklingen innen økologisk landbruk er ikke i samsvar med Stortingets mål om 15 % økologisk innen 2020.


Publisert 16.06.2015

Oppstartsmøte - Oikos Østfold 16.6.2015 kl 18:00

Bli med og del ditt økologiske engasjement med andre i fylket!


Publisert 10.10.2013

Økologisk seminar - Bygdø Kongsgård

Norges Bondelag og Oikos inviterer til fagseminar om økologisk produksjon på Bygdø Kongsgård mandag 14. oktober


Publisert 30.11.2012

Økologisk foregangsfylke ØQ

Logo ØQ-prosjektetOslo, Akershus og Østfold er foregangsfylker for storhusholdning og økt forbruk av økologisk mat


Publisert 30.11.2012

Økologisk handlingsplan

Hvert år får Fylkesmannen penger som skal fordeles til ulike økologiske prosjekter. Formålet med midlene er å bidra til å nå målet om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Økologisk handlingsplan for Oslo, Akershus og Østfold beskriver prioriteringer i våre fylker.