Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Har du kandidater til Jordvernprisen 2017?

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater som tar jordvern på alvor i Østfold. Den nasjonale jordvernprisen tildeles for første gang i 2017, og frist for å melde inn kandidater er 27. mars.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.03.2017

Kandidater kan være fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune- og reguleringsplaner, eller som får gode resultat i samarbeid med andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis. Aktørene kan være ulike parter innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner.

Verdifull matjord i Østfold
Bare 3 % av Norges areal er jordbruksareal, og noe av den beste matjorda finner vi i Østfold. Med fylkets jordsmonn og klima har kommunene i Østfold et nasjonalt ansvar for å ta vare på den dyrka jorda og jobbe aktivt for  kompakt byutvikling, fortetting, omforming og høy arealutnyttelse.

Jordvernprisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet og få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark.

Les mer om prisen på Landbruks- og matdepartementets nettsider.

Hvordan foreslå kandidat?
Dersom du vet om en kommune eller fylkeskommune, eventuelt i samarbeid med andre aktører, som du mener fortjener årets jordvernpris, så send oss ditt forslag innen 27. mars 2017. I begrunnelsen for nominasjonen kan man vise til et spesifikt tiltak, en konkret arealplan, en samlet rekke av flere politiske vedtak eller liknende. Ytterligere dokumentasjon kan gjerne sendes som vedlegg.

Foreslå din kandidat her.
Eventuelle vedlegg kan du sende til Kjersti Stenrød: fmoskst@fylkesmannen.no.

Fylkesmannen vil vurdere innkomne forslag og fremme én eller flere kandidater fra Østfold til den nasjonale jordvernprisen 2017. Vi vil vektlegge kriterier som:

- Konkrete, oppnådde resultater  
- Ambisiøse, planlagte tiltak  
- Gode informasjonsprosjekter  
- Nyskapende prosjekter og verktøy for jordvern  
- Integrering av jordvernhensyn i ulike prosesser  
- Andre forhold som tilsier at jordvern prioriteres høyt 

 

 


Publisert 20.04.2017

Nominerte til nasjonal jordvernpris

Østfold fylkeskommune, Trøgstad kommune og Askim kommune er de nominerte fra Østfold til den nasjonale jordvernprisen 2017