Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skjønnsmidler 2015 til fornying i kommunene

Rutinene for bruk av skjønnsmidler og hva søknaden skal inneholde finner du i vedlagte brev.

Etter drøfting med referansegruppa for fornyingsarbeidet i kommunene om bruken av skjønnsmidlene, har Fylkesmannen bestemt at storparten av midlene til fornying i 2015 og 2016 skal brukes til delvis finansiering av kommunenes arbeid med kommunereformen.

Østfolds andel av skjønnsmidlene ble kraftig redusert for 2015. Til fornyingsarbeidet er det satt av 5,5 millioner kr. Dette betyr da også at vi må fokusere bruken av skjønnsmidlene ennå sterkere de to neste årene. Fokusområdene er: Kommunereformen, bosetting av flyktninger, sjumilssteget, velferdsteknologi og felles utviklingsprosjekter, hvorav noen er i gang. Hvor stor potten blir for 2016, vet vi ikke før vi får statsbudsjettet.

Fylkesmannen ønsker søknader fra alle kommunene på arbeidet med kommunereformen. Prosessen er beskrevet i brevet og søknadsfristen er mandag 16. februar. For de andre midlene vil vi komme med mer informasjon om prosess og frister noe senere